Isännöitsijän tehtäväkenttä

Taloyhtiön ja osakkaiden omistuksen arvoa kehittävä ja vaaliva isännöitsijä hallitsee koko taloyhtiön hallinnan kirjon. Taloyhtiöissä ja muissa kiinteistöissä kuuluu isännöitsijän tehtäviin mm. hallinnollisia, taloudellisia ja teknisiä tehtäviä.

Hallinnolliset tehtävät

- Asiakaspalvelu: isännöitsijä on tavoitettavissa aukioloaikoina, useimmiten kuitenkin ajanvarauksella, koska isännöitsijän tehtäväkenttä on laaja ja myös etätöitä suositaan tänä päivänä.

- Asiakirjojen käsittely ja arkistointi

- Esim. muutto- ja osakas/huoneistoremontti-ilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely

- Yhtiökokoukset ja hallituksen kokoukset: kokousjärjestelyt, esityslistan ja asioiden valmistelut, kokouskutsujen lähettäminen, asiakirjojen laatiminen ja hyväksyttäminen, pöytäkirjat, tarvittaessa päätöksistä tiedottaminen (osakas- ja asukastiedotteet)

- Kiinteistön sopimusasioiden hoitaminen: vuokra-, vakuutus-, liittymis, kiinteistönhuolto- ja hoitosopimusten (esim. huolto-, siivous- ja jätehuollon) valmistelu, laadinta ja valvominen

- Valvonta: yhtiön määrittämien järjestys- ja turvallisuusmääräysten valvominen, sopimusten valvominen

- Viranomaisilmoitukset: PRH- ja muut viranomaismuutosilmoitukset, vero- ja vakuutusilmoitukset

Taloudelliset tehtävät

- Talouden suunnittelu: budjetin eli talousarvion laadinta, toiminta- ja rahoitussuunnitelmat sekä yhtiön talouden seuranta ja hoito

- Laskentatoimi: laskut, lainat, kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus, verot, kulutustilastointi

Tekniset tehtävät

- Kiinteistön hoitotehtävät: kiinteistönhoidon järjestäminen, seuranta, valvonta ja ohjaaminen, kiinteistönhoidon materiaalien hankinta ja työn järjestäminen, kulutustavoitteiden asettaminen ja seuraaminen (vesi, sähkö, energia)

- Kunnossapito: peruslaitejärjestelmien (esim. LVIS) seuranta ja kunnossapito, kertaluonteiset korjaustyöt ja niiden tarkastukset ja katselmukset, yhtiön edun valvonta huoneistokohtaisissa muutostöissä ja remonteissa, yhtiön muutostöiden listaaminen, kunnossapitotarveselvitykset

- Rakennuttamisasiat: uuden kiinteistön vastaanotto rakennuttajalta, urakoitsijan teknisten asiakirjojen tarkistaminen ja niistä huolehtiminen, rakentamisajan vakuuksien vapauttaminen, takuuajan vakuuksien seuranta, tarpeen mukaan vuositakuutöiden valvonnassa avustaminen, tarvittavat yhteydenpidot

- Perusparannukset ja korjaukset: hallinnollinen organisointi, muutostöiden tarkastus ja valvonta ja muut tehtävät sopimuksen mukaan

Kysy tarjousta