DIWU

Verottaja on lähestynyt tänä vuonna asuntosijoittajia, koska on tappiollisia sijoituksia (soittelevatpa myös isännöitsijälle). Vaikka tässä omaa liikevaihtoa pienennetäänkin niin asuntosijoittaja voi itse toimittaa verottajalle esim. kuukausittain eroteltuna hoito- ja pääomavastikkeet, ei välttämättä tarvita isännöitsijän todistusta vastaavasta.

Osakkaan muutostyöt tulee ilmoittaa hallitukselle tai isännöitsijälle hyväksyntää varten

Lahjavero

07.02.2023

Kun olet saanut lahjan, sinun on selvitettävä lahjaveroilmoitusta varten, mikä oli lahjan käypä arvo eli todennäköinen myyntihinta lahjoituspäivänä. Tästä arvosta lasketaan lahjavero.

Ympäristöministeriö valmistelee väliaikaista muutosta arava-asetukseen. Valtion asuntorahastosta myönnettyjen vuokra- ja asumisoikeustalojen aravalainojen vuosimaksuja ei tarkistettaisi vuonna 2023, ja vuosimaksut pysyisivät siten vuoden 2022 tasolla. Muutoksella halutaan helpottaa asumisen poikkeuksellista kustannuspainetta.