DIWU

Ympäristöministeriö valmistelee väliaikaista muutosta arava-asetukseen. Valtion asuntorahastosta myönnettyjen vuokra- ja asumisoikeustalojen aravalainojen vuosimaksuja ei tarkistettaisi vuonna 2023, ja vuosimaksut pysyisivät siten vuoden 2022 tasolla. Muutoksella halutaan helpottaa asumisen poikkeuksellista kustannuspainetta.

Erään isännöitävänämme olevan kiinteistön hulevesijärjestelmä kaipasi juuri huoltoa. Syksyn tullen ennen talvea on hyvä huolehtia kiinteistön hulevesijärjestelmän kunnosta. Toimiva hulevesijärjestelmä pitää rakennuksen kuivana.

Tälle sivulle on koottu välitystoiminnassa sekä asunto- ja kiinteistökaupassa tavallisimmin sovellettavaksi tulevat lait. Lisäksi jokaisen lain osalta on lyhyesti todettu kyseisen lain soveltamisala. Kyseiset säädökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.finlex.fi.