Asunto-osakeyhtiölain muutoksia

04.05.2023

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

"Uusi" asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2010.

Huom! Päivitykset 1.7.2022 ja 8.3.2023

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin osakeyhtiöihin, jotka on rekisteröity Suomen lain mukaisesti asunto-osakeyhtiöinä, jollei muussa laissa säädetä toisin.

Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen ennen 1 päivää maaliskuuta 1926 rekisteröityyn osakeyhtiöön, jossa huoneistot on yhtiökokouksen päätöksellä varattu osakkeenomistajille 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Tämän lain soveltamisesta keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön ja muuhun osakeyhtiöön säädetään 28 luvussa.

LAKI 1.7.2010 ALKAEN TOI MUUTOKSIA TULLESSAAN

KUNNOSSPITOTARVESELVITYS

• Uuden asuntoyhtiölain myötä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävä asiat lisääntyivät 
• Hallituksen on esitettävä kirjallinen selvitys yhtiön rakennusten seuraavan viiden vuode kunnossapitotarpeista 
• Lisäksi hallituksen on esitettävä kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä sekä niiden tekoajankohdat 


OSAKKAAN ON ILMOITETTAVA YHTIÖLLE KUNNOSSAPITOTÖISTÄ

- Jotka saattaa vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin 
- Kirjallisesti etukäteen 
- Liitettävä asianmukaiset selvitykset 


Yhtiö arvioi remontin asianmukaisuuden

Hallitus vastaa arvioinnista

Yhtiön on pidettävä rekisteriä huoneistokohtaisista työilmoituksista

KUSTANNUKSET

Päätöksentekoon joitain helpotuksia esim. toimenpide kohdistuu huoneistoihin ja jokaisesta huoneistosta aiheutuva kustannus on yhtä suuri - voidaan päättää kulujen jakamisesta tasan.


Yhtiökokous voi poiketa vastikeperusteesta kun päätetään hissin jälkiasennuksesta – kustannukset jaetaan huoneiston sijaintikerroksen mukaan.

 
Yhtiö säästää osakkaan aiemmin tekemästä kunnossapito- tai muutostyöstä - osakasta voidaan hyvittää 


AS OY LAIN MUUTOS 11.7.2022 ALKAEN

Pelkästään etäyhteydellä järjestettävät yhtiökokoukset mahdollisiksi – lakimuutos voimaan 11.7.2022

MUUTOS AS OY LAKIIN 8.3.2023 ALKAEN

Taloyhtiön osakkaalla on jatkossa oikeus tehdä omalla kustannuksellaan esteettömyyttä parantavia muutoksia myös yhtiön rakennuksen tai kiinteistön yhteisiin tiloihin. Muutoksen toteuttanut osakas vastaa käyttökuluista, huollosta ja kunnossapidosta ja myös tarpeettomaksi käyneen muutoksen poistamisesta, kuten muidenkin muutostöidensä osalta.

Esteettömyyttä parantavat muutokset voivat olla esimerkiksi ulko-oven sähköinen avausjärjestelmä ja sisäänkäynnin luiska tai yleisten tilojen ja sisäänkäynnin valaistuksen parantaminen.

Muutostyöstä on ilmoitettava etukäteen yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle, eikä muutos saa aiheuttaa kustannuksia eikä muuta haittaa yhtiölle tai muille osakkaille.

Lisäksi vanhan taloyhtiön yhtiökokous voi jatkossa enemmistöpäätöksellä päättää kestävää asumista edistävistä uudistuksista samassa tahdissa kuin tällaiset uudistukset otetaan käyttöön uudisrakentamisessa. Tällaisia uudistuksia voivat olla esimerkiksi uudet paikallisen energiantuotannon innovaatiot ja palvelut.