Huoneistotietojärjestelmä

31.08.2022

Huoneistotietojärjestelmä (HTJ), osakehuoneistorekisteri

Sähköinen huoneistotietojärjestelmä (osakehuoneistorekisteri, ASREK) yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi palveluksi, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Uudet taloyhtiöt on rekisteröity uuteen järjstelmään vuoden 2019 alusta lukien, ja vanhojen taloyhtiöiden osakeluettelot pitää siirtää huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Asunto‐osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä suomalaisten suurin omaisuus on yleensä kiinni asunto-osakkeissa. Helposti saatavilla olevia asuntojen omistajatietoja tarvitaan niin pankkiasioinnissa kuin asunnon vaihtotilanteissakin.

Isännöinti on keskeisessä roolissa, kun osakkaita ja taloyhtiöitä koskevat tiedot kootaan yhteen palvelukokonaisuuteen. Huoneistotietojärjestelmä vaikuttaa tulevaisuudessa lisäksi lähes kaikkeen isännöinnin tekemään työhön.

Huoneistotietojärjestelmä. Mikä se on ja mihin sitä tarvitaan?

Huoneistotietojärjestelmä yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi tietokannaksi.

Rekisterijärjestelmään merkitään kaikkien suomalaisten taloyhtiöiden osakehuoneistojen omistajat samaan tapaan kuin autojen omistajat ja haltijat ovat ajoneuvorekisterissä. Rekisterin myötä asunto-osakkeiden omistuksen siirto ja panttaus voidaan tulevaisuudessa tehdä sähköisesti.

Huoneistotietojärjestelmä helpottaa tulevaisuudessa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä niin julkishallinnossa kuin pankeissa, vakuutusyhtiöissä, isännöinnissä ja kiinteistönvälityksessä. Isännöintityössä oikein hyödynnetty huoneistotietojärjestelmä sujuvoittaa esimerkiksi tietojenhallintaa, viestintää ja asiakaspalvelua, kun tarpeellista dataa on löydettävissä yhdestä rekisteristä sähköisessä muodossa.

Mitä se tarkoittaa osakkaan kannalta?

Asunto‐osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asunto‐osakkeet koskettavat huomattavaa osaa suomalaisista. Suomalaisten suurin omaisuus on yleensä kiinni asunto-osakkeissa. Helposti saatavilla olevia asuntojen omistajatietoja tarvitaan niin pankkiasioinnissa kuin asunnon vaihtotilanteissakin.

Ensimmäisessä vaiheessa on luotu sähköinen omistajarekisteri eli paperisista osakekirjoista siirrytään sähköisiin omistajamerkintöihin.

Kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon osakas voi rekisteröidä omistuksensa kahdella tavalla:

- osakas voi omatoimisesti hakea rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Omistuksen rekisteröinti on tehtävä 10 vuoden kuluessa siitä, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon.

- omistuksen rekisteröinti on pakollista kun osakehuoneisto vaihtaa omistajaa ensimmäisen kerran siirrosta