Lahjavero

07.02.2023

Lahjavero

Kun olet saanut lahjan, sinun on selvitettävä lahjaveroilmoitusta varten, mikä oli lahjan käypä arvo eli todennäköinen myyntihinta lahjoituspäivänä. Tästä arvosta lasketaan lahjavero.

Milloin lahjasta on maksettava veroa?

Lahjasta täytyy maksaa veroa, kun lahjan tai lahjojen arvo samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana on 5 000 euroa tai enemmän.

Lahjan omistusaika vaikuttaa luovutusvoiton verotukseen

Jos myyt lahjaksi saamaasi omaisuutta alle vuoden kuluttua lahjoituspäivästä, lahjan hankintamenona käytetään samaa hankintamenoa kuin lahjoittaja olisi saanut käyttää omassa verotuksessaan lahjoitushetkellä. Tällaisessa tapauksessa hankintamenona ei siis voi käyttää lahjaverotuksessa vahvistettua arvoa. Sitä voit käyttää hankintamenona vain, jos olet omistanut lahjaksi saamasi omaisuuden vähintään vuoden ajan.

Hallintaoikeus

Esimerkiksi asunnon tai kesämökin lahjoituksen yhteydessä lahjoittaja voi pitää itsellään hallintaoikeuden lahjaan, vaikka omistus siirtyy lahjansaajalle. Hallintaoikeuden pidättäminen ei vaikuta lahjan käypään arvoon, mutta se vaikuttaa lahjaverotuksen perusteena olevaan arvoon.

Verohallinto laskee hallintaoikeuden arvon puolestasi, kun ilmoitat lahjaveroilmoituksella, että lahjoittaja on pidättänyt lahjaan hallintaoikeuden. Lahjavero lasketaan käyvästä arvosta, josta on ensin vähennetty hallintaoikeuden arvo.

Taloyhtiölaina alentaa käypää arvoa

Huoneiston osuus taloyhtiölainasta täytyy ottaa huomioon, kun huoneiston käypää arvoa määritetään. Vähennä omaisuuden arvosta (todennäköisestä velattomasta myyntihinnasta) yhtiölainaosuus, joka asuntoon kohdistuu lahjoitushetkellä. Sen sijaan et voi vähentää esimerkiksi pankkilainaa, joka on otettu asunnon hankkimista tai sen remontointia varten.

Kiinteistön verotusarvo ei ole sama kuin käypä arvo

Kiinteistön verotusarvo on kaavamainen arvo, jonka Verohallinto vahvistaa kiinteistöverotusta varten. Koska verotusarvo lasketaan kaavamaisten säännösten vuoksi, kiinteistöjen verotusarvot ovat yleensä käypiä arvoja alempia. Siksi verotusarvoa ei yleensä voi käyttää käypänä arvona.