Taloyhtiöiden ARA sähköavustus

17.04.2023

Asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustus

Asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustusta eli lyhyesti sähköavustusta voi hakea 1.11.2022-28.2.2023 aikavälin sähköenergiakustannuksiin. Avustus on kertaluonteinen.

Avustuksen myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001) ja valtioneuvoston asetusta asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta (355/2023).

Kenelle?

Sähköavustus on tarkoitettu yhteisöille, jotka omistavat sähkölämmitteisiä asuinrakennuksia ja myös vastaavat lämmitykseen käytettävän sähkön kustannuksista.

Avustusta voivat hakea:

  • asunto-osakeyhtiöt

  • kiinteistöyhtiöt

  • asunto-osuuskunnat

  • ARAn nimeämät yleishyödylliset yhteisöt (ns. ARA-yhteisöt)

  • kuntien vuokrataloyhtiöt

Avustusta eivät saa muut taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt kuin edellä mainitut, valtion tuella rakennettuja asuntoja omistavat yhteisöt.

Asuntoyhteisön harjoittama tavanomainen liiketoiminta ei kuitenkaan estä avustuksen myöntämistä. Näin ollen esimerkiksi asunto-osakeyhtiön omistamien liikehuoneistojen vuokraus ei ole este avustuksen saamiselle.