Tuloslaskelma

13.10.2022

Tuloslaskelman kummalliset luvut

Tase

Oletko joskus pohtinut mitä tase tarkoittaa taloyhtiön kirjanpidossa?

Tuloslaskelma kertoo tilikauden kertyneet tuotot ja kulut.

Tase kertoo tilikauden (tyypillisesti 31.12.xxxx) viimeisen päivän mukaisen tilanteen.


Tase jakautuu vastaavaa ja vastattavaa puoliin


Tase vastaavaa puoli

Täällä esitetään esim. asunto-osakeyhtiön omaisuus jaettuna pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin.

Pysyvät vastaavat ovat pitkäaikaisen käyttöomaisuuden kirjaukset, esim. rakennukset, liittymismaksut, koneet, osakkeet yms.

Tase vastattavaa puoli

Tämä jakautuu kahteen osaan, oma- ja vieras pääoma.

Oma pääoma muodostuu sidotusta ja vapaasta pääomasta.

Sidottua omaa pääomaa on mm.:

- osakepääoma ja sen korotus

- vara-, arvonkohotus- ja rakennusrahasto

Vapaata omaa pääomaa on mm.:

- lainanlyhennysrahasto

- SVOP (sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto)

- perusparannusrahasto ja muut rahastot

- edellisten ja viimeisimmän tilikauden voitto / tappio